లవంగంతో పళ్లు, చిగుళ్ల సమస్యలు దూరమవుతాయి.

పురుషులు లవంగాలు తీసుకుంటే బీపీ కంట్రోల్‌లో ఉంటుంది.

లవంగాలు తీసుకుంటే గుండె కండరాలు ఆరోగ్యంగా ఉంటాయి.

సంతానోత్పత్తిని మెరుగుపరచడంలో లవంగాలు సహాయపడతాయి.

శరీరంలో విషపదార్థాల్ని బయటకు పంపడంలో లవంగాలు బాగా పనిచేస్తాయి.